Druk Poznań / ul. Św. Michała 100, produkcja hala H12, biuro budynek P2, pok. 9 / 61-005 Poznań

Specyfikacja

Tu dowiesz się, jak przygotować poprawnie plik do druku.

Jeśli twój plik spełnia 5 poniższych wytycznych, to prawdopodobnie jest poprawnie przygotowany do druku.

Kolorystyka CMYK

Plik do druku należy przygotować w przestrzeni kolorystycznej CMYK

Format pliku

Najbezpieczniej zapisać plik w formacie .pdf lub .tiff

Spad

Plik powinien zawierać spad (5 mm) oraz znaczniki cięcia

Rozdzielczość

Rozdzielczość dla plików A3 lub mniejszych wynosi 300 dpi, natomiast dla plików większych niż A3 - 150 dpi

Plotowanie

Nacinane na ploterze są wyłącznie kształty wektorowe w formacie .pdf, .ai lub .eps

Ogólne zasady
Opcje dodatkowe
Najczęstsze błędy
Dostarczanie plików

Ogólne zasady

Obszar roboczy

W zamówieniu podaje się format netto (docelowy format po docięciu), jednak plik powinien być przygotowany w formacie brutto. Oznacza to, że do formatu netto należy dodać spad. 

Dla projektu drukowanego dwustronnie należy każdą stronę druku przygotować jako osobną stronę .pdf’a. Plik z ułożonymi obok siebie stronami, na większym obszarze, nie jest plikiem prawidłowo przygotowanym do druku dwustronnego.

Bezpieczne marginesy

Aby uniknąć przycięcia tekstu oraz innych istotnych elementów projektu, należy odsunąć je od krawędzi o min. 3 mm. W przypadku oczkowanych banerów bezpieczny margines wynosi 50 mm.

Spad

Jest to obszar wokół formatu netto, który potrzebny jest do prawidłowego docięcia wydruków. Wszystkie elementy – tło czy grafiki – dochodzące do krawędzi muszą zostać wpuszczone w spad. Dzięki temu nie będą widoczne niezadrukowane krawędzie. Spad podaje się dla jednej krawędzi, tzn. wizytówka o formacie netto 90 x 50 mm ze spadem 5 mm, ma format brutto o wartości 100 x 60 mm.

Druk UV i solventowy – spad 5 mm

Banery – projekt w formacie netto (bez spadów).

Roll-upy – spad o szerokości 100 mm wyłącznie przy dolnej krawędzi (pozostałe krawędzie bez spadu).

Canvas – spad 25 mm z grafiką + 25 mm pustego spadu (25 mm spadu z grafiką to bok ramy, natomiast pusty/biały spad to obszar potrzebny do przymocowania płótna do ramy).

 

Przestrzeń kolorystyczna projekty należy przygotowywać w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Jeśli w pliku będą znajdować się kolory RGB lub z palety Pantone, zostaną one zamienione do przestrzeni kolorystycznej CMYK. Projekt może wtedy różnić się kolorystycznie od zadanych pierwotnie kolorów, za co Drukpoznan.pl nie bierze odpowiedzialności. Pliki nie powinny zawierać osadzonych profili kolorystycznych. Najlepiej podczas projektowania korzystać z wzorników kolorów lub wykonać druk próbny.

 

 

Kolor czarny – projekty przygotowane pod druk cyfrowy powinny zawierać czarne elementy jako obiekty w kolorze 100% black. W druku solventowym oraz UV takie elementy powinny być przygotowane ze składowych CMYK: 30/30/30/100 (wyjątek: drobny tekst – wtedy pozostaje 100% black). 

Rozdzielczość – pliki zawierające grafikę bitmapową powinny być przygotowane w odpowiedniej rozdzielczości:

 • pliki A3 lub mniejsze w 300 dpi
 • pliki większe niż A3 w 150 dpi
 • druk wielkoformatowy,  oglądany z daleka, wystarczy w 72 dpi.

Format pliku do druku – najbezpieczniej zapisać projekt do formatu .pdf lub .tif, przy czym ten drugi musi być spłaszczony (bez przezroczystości). Przesłanie plików otwartych (Illustrator, Photoshop, InDesign lub CorelDraw X4) może spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia – pliki po otwarciu i zapisaniu do .pdf/.tif wysyłamy do akceptacji klienta. Prosimy pamiętać, że pliki pod plotowanie należy przygotowywać wyłącznie w grafice wektorowej, zapisanej do .pdf lub .eps. 

Foliowanie – w projektach z ciemnym tłem lub z wieloma ciemnymi elementami, sugerujemy (jeśli to możliwe) zabezpieczenie druku folią.

Opcje dodatkowe

Nacinanie na ploterze

Jest to nacinanie folii w dowolne kształty i rozmiary. W przypadku projektu składającego się z kilku elementów, zalecamy wykończenie z folią transferową, która ułatwia naklejenie całego wzoru na odpowiednio przygotowaną powierzchnię.

Przygotowanie linii cięcia pod plotowanie: 

 • plotowane są wyłącznie kształty wektorowe
 • w pliku pod zamówienie druku z plotowaniem należy przygotować grafikę z 3 mm spadem, a kształt cięcia jako różowe linie nałożone na wierzchnią warstwę
 • w pliku pod zamówienie dla samego nacinania folii należy przygotować plotowanie jako wektorowe kształty, wypełnione czarnym kolorem (100% black)
 • pliki przygotowane pod nacinanie na ploterze prosimy przygotowywać w formacie .pdf
 • dla cięcia należy uwzględnić tolerancję (przesunięcie) 0,5 mm.

Kolor biały

W Drukpoznan.pl drukujemy, oprócz podstawowych kolorów CMYK, także dodatkowym kolorem białym. Wydruk może zawierać wyłącznie białe elementy (np. druk 1/0) lub kolorową grafikę z elementami białymi (np. druk 5/0 z białym wybiórczo). Kolor biały może również zostać wydrukowany jako kryjąca apla pod grafiką CMYK (tzw. druk 5/0 z białym po całości).


W celu poprawnego przygotowania pliku do druku, należy na grafice utworzyć dodatkowe elementy, które będą wydrukowane kolorem białym. Te elementy muszą zawierać 100% cyjanu, jednak w ustawieniach koloru należy zmienić jego nazwę na “White” oraz wybrać “kolor dodatkowy”. Tak przygotowane elementy muszą mieć nadany “Overprint” (“Wypełnienie nadruku”). Należy również owe elementy zmniejszyć o – 0,4 mm, jeżeli biały będzie wyłącznie poddrukiem pod grafiką CMYK.

W druku kolorem białym najważniejsze zatem jest:

 • do poddruku najlepiej nadaje się grafika wektorowa
 • kolor dodatkowy musi nazywać się “White”
 • z uwagi na pasowanie, odradzamy poddruk dla drobnych elementów, np. małego tekstu
 • elementy drukowane białym kolorem muszą być w projekcie nałożone na grafikę CMYK i mieć zadany ”Overprint”
 • poddruk może zawierać wypełnienie jednolite 100% “White” lub wartości pośrednie w zakresie 0-100% (np. 30% “White”) albo z przejściem tonalnym (gradient utworzony z koloru “White”).

 

Przykład

Pokazuje, jaki efekt daje położenie koloru białego w druku na materiałach transparentnych. Wydruk może zawierać wyłącznie białe elementy (np. druk 1/0) lub kolorową grafikę z elementami białymi (np. druk 5/0 z białym wybiórczo). Kolor biały może również zostać wydrukowany jako kryjąca apla pod grafiką CMYK (tzw. druk 5/0 z białym po całości). Wysyłając plik do druku, warto dodać informację, czy biały kolor ma być położony tylko pod grafiką, czy też na całości wydruku.

Tłoczenie – w tłoczeniu wymagane są poniższe zalecenia: 

 • tłoczenie należy zapisać jako osobny plik w formacie .pdf
 • wytłoczona może być tylko grafika wektorowa 
 • tłoczony kształt musi zawierać wyłącznie 100% czerni
 • tłoczony element nie powinien dochodzić do krawędzi
 • minimalna grubość elementu to 0,4 mm
 • minimalny odstęp między elementami tłoczonymi to 0,75 mm
 • minimalny rozmiar fontu podstawowego to 12 pkt nie spasujemy na jednym użytku tłoczenia z drukiem, lakierem wybiórczym i/lub hotstampingiem.

 

Bigowanie – jest to rodzaj specjalnego wgniecenia w papierze, aby móc złożyć papier na mniejsze części, przykładowo: jedno bigowanie pośrodku ulotki A4, daje nam składaną czterostronicową ulotkę A5. 

W przypadku bigowania, prosimy w Państwa zamówieniu o informację dotyczącą rodzaju bigowania. Jeśli bigowanie jest inne niż do ulotki składanej na pół, w Z lub C, prosimy o przesłanie dodatkowego pliku z nałożonymi liniami bigowania (bigowanie oznacza się prostą czarną linią).

W drukach z ciemnym tłem zalecamy foliowanie, chroniące wydruk przed popękaniem.

 

Perforacja – jest to specjalne nacięcie, które dzieli powierzchnię ulotki na mniejsze użytki (tzw. zrywki). Pozwala to na ich łatwe odrywanie. Perforacja ma szczególnie zastosowanie w druku biletów, kuponów czy bonów rabatowych.

W przypadku perforacji, prosimy o przesłanie dodatkowego pliku z nałożonymi liniami perforacji (perforację oznacza się przerywaną czarną linią).

 

Dziurkowanie – miejsce wykonania otworu wystarczy oznaczyć na pierwszej stronie projektu (awersie) kółkiem o średnicy 1 mm w kolorze różowym (lub odpowiednio kontrastowym do tła).

Prosimy zwrócić uwagę na: 

 • znacznik otworu to kółko o średnicy 1 mm
 • początek dziurki nie może być bliżej niż 3 mm od krawędzi
 • dziurkowanie znajdujące się po prawej stronie awersu, wyjdzie po lewej stronie rewersu (i na odrót)
 • w zamówieniu prosimy podać średnicę otworu.

 

 

 

Lakier UV – to najpopularniejszy rodzaj uszlachetnienia. Przygotowując pliki należy pamiętać o:

 • lakier należy zapisać jako osobny plik w formacie .pdf
 • kształt pod lakier UV najlepiej przygotować w grafice wektorowej
 • maska lakierowania musi zawierać wyłącznie 100% czerni
 • lakierowanie nie powinno dochodzić do krawędzi (min. 2-3 mm odstępu).

 

Hotstamping – pliki pod to uszlachetnienie przygotowuje się podobnie jak tłoczenie:

 • hotstamping należy zapisać jako osobny plik w formacie .pdf
 • pokryta folią hot może być tylko grafika wektorowa
 • wybrany kształt zawierać wyłącznie 100% czerni
 • hotstamping można zastosować na dwóch stronach projektu (aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt mailowy)
 • minimalna grubość elementu to 0,2 mm
 • minimalny odstęp między elementami to 0,4 mm
 • minimalny rozmiar fontu podstawowego to 8 pkt
 • nie spasujemy na jednym użytku hotstampingu z drukiem, lakierem wybiórczym i/lub tłoczeniem
 • minimalna odległość między drukiem a hotstampingiem wynosi 2 mm (nie ma możliwości dopasowania hotstampingu idealnie do druku)
 • maksymalny format podłoża to 210 x 297 mm.

 

Sztancowanie – do wykonania, np. wizytówki lub zawieszki, w unikalnym niestandardowym kształcie, potrzebny jest wykrojnik (sztanca). 

W tym celu należy zaprojektować w grafice wektorowej rysunek techniczny – najlepiej na osobnej warstwie, nałożony na projekt druku (dla odpowiedniego spasowania). Zapisać należy trzy pliki w formacie .pdf: do druku, wykrojnik oraz plik poglądowy (wykrojnik nałożony na druk). 

Linie cięcia, czyli noże, zaznaczamy w projekcie wykrojnika za pomocą koloru czarnego, bigowanie – kolorem zielonym, natomiast perforację – czerwoną linią przerywaną.

W drukach z ciemnym tłem zalecamy foliowanie, chroniące wydruk przed popękaniem.

Najczęstsze błędy

Niezgodność parametrów zamówienia z projektem – wymiary, ilość stron lub rodzaj uszlachetnień musi zgadzać się ze złożonym zamówieniem. Każda niezgodność spowoduje opóźnienie w realizacji zamówienia.

Brak spadów – tło projektu, jeśli jest inne niż białe, powinno być wyciągnięte poza linię cięcia. Jeśli projekt nie posiada spadów, po docięciu mogą być widoczne nie zadrukowane krawędzie.

Brak poglądowego pliku  – w przypadku plików o niestandardowych parametrach lub z  personalizacją, prosimy o dołączanie plików poglądowych / wizualizacji.

 

Brak informacji o kolejności stron – w prawidłowym układzie stron, pierwsza strona pdfa to przód okładki / awers / front. Druga strona to rewers. W przypadku wielostronicowych publikacji – druga strona to strona za przednią okładką, a ostatnia strona pdfa to tył okładki. Jeśli kolejność stron nie wynika z projektu, struktury pliku lub pliku poglądowego, może on zostać błędnie wydrukowany.

 

Nieprawidłowe rozszerzenie pliku – plik został zapisany w rozszerzeniu innym niż akceptujemy. Plik taki należy zapisać do formatu .pdf lub .tiff, ewentualnie .ai, .eps, .psd, .indd, .cdr (X4) lub .jpg.

Elementy zbyt blisko krawędzi

Bezpieczny margines wynosi 3 mm (w banerach jest to 50 mm). Jeśli istotne elementy projektu są bliżej linii cięcia, mogą zostać przycięte. W przypadku ramek sugerujemy odsunięcie ich od brzegu o 5 mm (lub zastosować taką ich minimalną grubość). Tło projektu, jeśli jest inne niż białe, powinno być wyciągnięte poza linię cięcia. Jeśli projekt nie posiada spadów, po docięciu mogą być widoczne nie zadrukowane krawędzie.

Użycie innych kolorów niż CMYK – w projektach należy zastosować przestrzeń kolorystyczną CMYK. Kolory Pantone oraz RGB zostaną przekonwertowane do CMYK, przez co projekt po wydrukowaniu może różnić się od zadanych pierwotnie kolorów. Taki wydruk nie podlega reklamacji.

 

Teksty złożone ze wszystkich składowych CMYK – jeśli projekt zawiera drobny tekst, należy wypełnić go kolorem 100% black. Tekst wypełniony czernią, składającą się ze wszystkich składowych CMYK, może po wydrukowaniu być nieczytelny, ponieważ kolory nie spasują się.

 

“Overprint” w projekcie – farby CMYK są półtransparentne, dlatego obiekty w projekcie znajdujące się wyżej, wycinają obiekty znajdujące się niżej. “Overprint”, czyli nadruk, blokuje owe wycinanie, dzięki czemu obiekty poniżej drukowane są w całości, a na nie nadrukowywane są obiekty z wyższej warstwy (następuje mieszanie się kolorów). Dlatego też nadruk powinno stosować się wyłącznie dla koloru dodatkowego “White” oraz drobnych, czarnych tekstów (aby podczas pasowania kolorów nie powstały białe obwódki). Użycie “Overprint” dla innych elementów może skutkować błędnym wydrukiem całego projektu.

 

Pliki w formie bitmap – pliki bitmap powinny być zapisane jako spłaszczony .tif z głębią kolorów 8-bitów oraz bez kompresji LZW. W innym przypadku plik może ulec zniekształceniu podczas rozbarwienia.

Teksty nie zamienione na krzywe – projekt, w którym teksty nie zostały zamienione na krzywe, może zostać błędnie wydrukowany, ponieważ fonty w projekcie będą dostępne jedynie na komputerze autora projektu, a nasz system osadzi inne. Jeśli projekty mają być przez nas edytowane, np. personalizacja wizytówek, prosimy fonty (czcionki) osadzić w pdfie wzorcowym lub przesłać osobny plik z fontem.

 

Efekty specjalne z programów graficznych – jeśli w projekcie użyto efektów specjalnych, takich jak soczewka, cień, przezroczystość, wypełnienie tonalne czy tryby mieszania, to mogą one zostać nieprawidłowo odczytane przez inne urządzenia. Efektem może być niezamierzona zmiana projektu. Najlepiej tło i elementy z efektami specjalnymi przekształcić na bitmapę (ustawienia 300 dpi CMYK).

 

Małe elementy uszlachetnień oraz złe ich wpasowanie – zamówienie nie zostanie zrealizowane lub nastąpi opóźnienie w jego realizacji, jeśli elementy przewidziane do uszlachetnienia będą w rozmiarze mniejszym niż zalecany oraz będą one źle wpasowane w druk (patrz: “OPCJE DODATKOWE”). Prosimy także pamiętać, że maska dla uszlachetnień musi być oznaczona jako obiekt 100% black (czerń).

Dostarczanie plików

e-mail

Pliki bezpośrednio załączane do wiadomości e-mail nie powinny być większe niż 25 MB. Większe pliki wygodniej i szybciej jest udostępniać za pośrednictwem dysków sieciowych (najlepiej WeTransfer.com), wysyłając e-mailem jedynie linki do pobrania. 

FTP

Klientom Drukpoznan.pl oferujemy indywidualne, bezpłatne konto FTP zapewniające pełną prywatność przesyłanych materiałów. Raz w miesiącu oczyszczamy nasze serwery FTP, usuwając wszystkie pliki poza znajdującymi się aktualnie w produkcji. Pliki do zamówień wykonywanych seryjnie możemy na życzenie klienta zachować na ustalony wspólnie czas. Jeśli chcesz otrzymać dostęp do naszego serwera FTP, poproś o dostęp swojego opiekuna.

Jeśli nie masz możliwości przysłania plików za pomocą internetu, możesz dostarczyć je na tradycyjnych nośnikach, jak pendrive lub dysk zewnętrzny bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.