tel: 508 520 508   |   biuro@drukpoznan.pl

UE 2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa "Drukpoznan.pl” Łukasz Chęciński poprzez przedsiębiorstwa zakup innowacyjnej natryskarki wraz z oprogramowaniem i farbami fotoutwardzalnymi, dnia 14.11.2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup natryskarki wraz z oprogramowaniem. 

 

Dnia 23.11.2016 r. dokonano oceny złożonych ofert. Wyniki dostępne do pobrania poniżej.

 

Plik do pobrania

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa "Drukpoznan.pl” Łukasz Chęciński poprzez przedsiębiorstwa zakup innowacyjnej natryskarki wraz z oprogramowaniem i farbami fotoutwardzalnymi, przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup natryskarki wraz z oprogramowaniem.

Oferty należy składać od dnia 14.11.2016 r. do dnia 22.11.2016 r.

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.

Drukpoznan.pl Łukasz Chęciński

ul. Winogrady 28

61-663 Poznań

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania do pobrania poniżej:

 

·       Zapytanie ofertowe

·       Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

·       Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.