tel: 508 520 508   |   biuro@drukpoznan.pl

UE

Firma Drukpoznan.pl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Wdrożenie systemu B2B integrującego współpracę Wnioskodawcy i Partnerów"

 
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-30-139/12-00
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.