tel: 508 520 508   |   biuro@drukpoznan.pl

Regulamin

Regulamin 

 

1. Postanowienia ogólne:

 

1.1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego  DRUKPOZNAN.PL jest :

 

DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński

ul. Winogrady 28

61-663 Poznań

NIP 7772615716

 

Zwany dalej jako “administrator” lub “usługodawca”.

 

1.2 Serwis drukarni dostępny jest pod adresem internetowym www.drukpoznan.pl

 

1.3 Przedstawiony tutaj regulamin obowiązuje dla wszystkich czynności prawnych zawartych za pośrednictwem strony internetowej www.drukpoznan.pl z udziałem konsumentów w rozumieniu przepisów prawa, zwanymch  dalej “zleceniodawcą” lub “ Klientem”. Niniejszy regulamin określa:

 

a) warunki korzystania z serwisu

b) zasady przyjmowania zleceń

c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta

d) warunki przyjmowania zwrotów i reklamacji

e) warunki przyjmowania plików do druku

f) odpowiedzialność DRUKPOZNAN.PL

 

2. Warunki korzystania z serwisu.

 

2.1 Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.


2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie sprzedaży.

2.3 Aby utworzyć konto w naszym sklepie należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na naszej stronie.

2.4  Administrator zastrzega sobie prawo likwidacji konta danego Klienta  w sklepie w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 DRUKPOZNAN.PL  zastrzega sobie prawo do przechowywania danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji dotyczących Klienta  oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

 

3. Zamówinia

 

3.1 Uwagi ogólne:

 

1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego równoznaczne jest

ze złożeniem wiążącej oferty zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia zleceniodawca otrzymuje wstępnie niewiążące potwierdzenie zamówienia wygenerowane za pomocą autorespondera. Dopiero po przekazaniu plików do druku i ich wstępnej weryfikacji przez pracowników DRUKPOZNAN.PL zleceniodawca drogą email wysyła zleceniobiorcy potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. 

 

2. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal);
- przekazać zlecenie do realizacji;

 

3.DRUKPOZNAN.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i natychmiastowego odstąpienia od zawartych już umów, w sytuacji, gdy przekazane do druku pliki zawierać będą treści sprzeczne z  przepisami prawa  obowiązującymi na terytorium RP.

 

4. Po zawarciu umowy zleceniodawca nie ma prawa do zmiany zamówionych plików. Każde życzenie zmiany uznaje się za ofertę zawarcia umowy rozwiązującej pierwsze zlecenie, powiązaną z ofertą zawarcia nowej umowy dotyczącej produkcji i dostawy zmienionych druków. Zleceniobiorca zastrzega sobie ma prawo do odrzucenia tej oferty. W przypadku przyjęcia przez DRUKPOZNAN.PL takiej oferty, zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami powstałymi w wyniku zmian, o których to kosztach zostanie poinformowany w trakcie procesu zmian.

 

5. W związku z tym, iż usługi wykonywane przez DRUKPOZNAN.PL są świadczeniami o właściwościach ściśle określonych przez zleceniodawcę w złożonym przez niego zamówieniu i/lub związanych z jego osobą, zleceniodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

 

3.2 Terminy przyjmowania zamówień.

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

 

2. W przypadku korzystania za usługi “Na dziś” zamówienia można składać od poniedziałku do piątku do godz. 11.00. Zamówienia założone po godz. 11.00 realizowane będą w następnym dniu roboczym. 

 

3.3 Warunki realizacji zamówienia

1. Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w sklepie będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych niezawartych w cenniku będą ustalane indywidualnie z Klientem.

 

2. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji lub odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

3.4 Dostawa zamówionych towarów:

 

1. Dostawa odbywa się poprzez firmę kurierską. 

 

2. Termin dostawy towaru uzależniony jest od firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. Teoretycznie wynosi on 2 dni robocze. DRUKPOZNAN.PL nie odpowiada za opóźnienia firm kurierskich.

 

3. Cennik dostaw kurierskich realizowanych na terytorium RP dostępny jest  na stronie internetowej. Koszt przesyłki kurierskiej wliczony zostanie w cenę zamówienia w momencie dokonywania płatności za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal.

 

4. Ceny dostaw kurierskich realizowanych poza granicami RP ustalane będą indywidualnie z Klientem. 

 

5. Klient jest uprawniony do osobistego odbioru towaru w siedzibie DRUKPOZNAN.PL przy ulicy Winogrady 28 w Poznaniu (koszt 0,00 zł).

 

4. Reklamacje i zwroty.

 

4.1 Do złożena Reklamacji uprawniony jest każdy Klient który posiada login w e-sklepie,  dowód sprzedaży i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@drukpoznan.pl -  należy odesłać cały towar na swój koszt.

 

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

1. Zgłaszając reklamację z e-sklepu klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w sklepie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

3. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie

reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

5. Reklamacje przyjmowane będą w dni robocze do godz. 17.00.

6. Reklamacje  będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

5. Zakres odpowiedzialności.

 

5.1 DRUKPOZNAN.PL  nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez DRUKPOZNAN.PL

c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.

d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta,  a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU.

g) Ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.

h) Jakość i terminowość  przesyłek kurierskich